Hướng dẫn luật thi đua khen thưởng

Email In PDF.

Hướng dẫn chi tiết Luật Thi đua, khen thưởng 

      Ngày 15/4/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 42/2010/NĐ-CP quy định

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.Nghị định này quy định chi tiết về: nội dung thi đua, tổ chức phong trào thi đua, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua; các hình thức, đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng; thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng; quỹ thi đua, khen thưởng; quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể được khen thưởng; hành vi vi phạm, xử lý hành vi vi phạm; khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi đua, khen thưởng.       Theo Nghị định này, các danh hiệu thi đua đối với cá nhân gồm có: chiến sỹ thi đua toàn quốc, chiến sỹ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh,đoàn thể trung ương, chiến sỹ thi đua cơ sở, lao động tiên tiến, chiến sỹ tiên tiến; các danh hiệu thi đua đối với tập thể gồm có: cờ thi đua của Chính phủ, cờ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương, tập thể lao động xuất sắc, đơn vị quyết thắng, tập thể lao động tiên tiến, đơn vị tiên tiến, thôn văn hóa, bản văn hóa, làng văn hóa, ấp văn hóa, tổ dân phố văn hóa; danh hiệu thi đua đối với hộ gia đình là gia đình văn hóa.Việc xét tặng các danh hiệu thi đua phải căn cứ vào phong trào thi đua; mọi cá nhân, tập thể tham gia phong trào thi đua đều phải có đăng ký thi đua, xác định mục tiêu, chỉ tiêu thi đua, không đăng ký thi đua sẽ không được xem xét, công nhận các danh hiệu thi đua. Khen thưởng phải đảm bảo thành tích đến đâu khen thưởng đến đó, không nhất thiết phải khen theo trình tự có hình thức khen thưởng mức thấp rồi mới được khen thưởng mức cao hơn; thành tích đạt được trong điều kiện khó khăn và có phạm vi ảnh hưởng càng lớn thì được xem xét, đề nghị khen thưởng với mức cao hơn; khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là chính. Quỹ thi đua, khen thưởng được hình thành từ ngân sách nhà nước, từ quỹ khen thưởng của các doanh nghiệp, đóng góp của cá nhân, tổ chức trong, ngoài nước và các nguồn thu hợp pháp khác.      Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2010 và thay thế Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ.

File đính kèm: Nghị định số 42/2010/NĐ-CP 
                                                                                            (Tin SGTVT Gia Lai)
Lần cập nhật cuối ( Thứ sáu, 01 Tháng 8 2008 17:36 )  

Cơ cấu tổ chức

Học tập

Hoạt động phong trào

Thời tiết

Thư viện ảnh

Đồng hồ

 

Simple Video Flash Player ModuleGet the Flash Player to see this player.

time2online Extensions: Simple Video Flash Player Module