Thực hiện cuộc vận động “ Mỗi Thầy Cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, tự sáng tạo”

Email In PDF.

        Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” làm cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và toàn thể cán bộ viên chức trong ngành giáo dục nhận thức sâu sắc được những nội dung cơ bản và ý nghĩa về tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo của mỗi thầy, cô giáo trong hoạt động giáo dục và đào tạo

       Ngày 8/9/2006, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg về “Chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”, ngày 7/11/2006 Bộ chính trị đã ra Chỉ thị số 06-CT/TƯ về tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Quán triệt hai Chỉ thị trên, Công đoàn giáo dục Việt Nam đã phối hợp với Bộ GD& ĐT phát động cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Cuộc vận động đã chính thức được phát động vào ngày 20/11/2007, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và sẽ tổng kết vào ngày 20/11/2012.

Chúng ta biết rằng: Hiện nay, do tác động của nền kinh tế thị trường, một bộ phận nhỏ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục có biểu hiện thiếu gương mẫu về đạo đức và lối sống, việc tự học và tự nghiên cứu còn hạn chế, chậm đổi mới về phương pháp giảng dạy. Cá biệt có một số nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục còn xúc phạm danh dự, nhân phẩm người học. Những vi phạm này làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành giáo dục, làm tổn hại đến danh dự nhà giáo, đến truyền thống tôn sư trọng đạo của dân tộc và còn ảnh hưởng xấu trong việc giáo dục nhân cách cho thế hệ trẻ. Chính vì vậy, từ năm học 2007 – 2008, việc nâng cao phẩm chất chính trị, ý thức đạo đức nghề nghiệp, lối sống và phong cách sư phạm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục trong sạch, vững mạnh là việc làm có ý nghĩa cấp thiết. Trong thời điểm này, cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” với những yêu cầu về phẩm chất đạo đức, tinh thần tự học và sáng tạo của nhà giáo mà cuộc vận động đặt ra sẽ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục và quản lý giáo dục, góp phần đổi mới mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

Mục đích của cuộc vận động là làm cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và toàn thể cán bộ viên chức trong ngành giáo dục nhận thức sâu sắc được những nội dung cơ bản và ý nghĩa về tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo của mỗi thầy, cô giáo trong hoạt động giáo dục và đào tạo. Tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ viên chức ngành giáo dục về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp, thường xuyên tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và sáng tạo trong các hoạt động giáo dục, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự nghiệp giáo dục, đáp ứng tốt việc đào tạo nên những thế hệ con người mới có đủ phẩm chất, trí tuệ, năng động, sáng tạo, để xây dựng đất nước trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thực tế hiện nay, kho tàng tri thức của nhân loại không ngừng nhân lên từng giây từng phút, mỗi nhà giáo, những người đang làm công việc “trồng người” cao quý, đều đứng trước yêu cầu phải tự vươn lên mạnh mẽ để đáp lại mong mỏi của toàn xã hội. Dân tộc ta vốn có truyền thống “ Tôn sư trọng đạo”, luôn xem nghề giáo là một hình ảnh mẫu mực cả về tri thức và nhân cách. Vì vậy mỗi người khi chọn nghề giáo đều phải hiểu rằng có rất nhiều sự quan sát hướng đến mình: học trò nhìn mình để học tập làm theo, và cả xã hội là sự gửi gắm tương lai của thế hệ trẻ với thái độ trân trọng. Mỗi giáo viên hàng ngày, hàng giờ qua bài giảng không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn dạy cách làm người, nuôi dưỡng nhân cách cho học sinh. Bởi lẽ đó, mỗi thầy giáo, cô giáo đương nhiên phải là một tấm gương sáng về đạo đức, phải biết vượt lên nhiều cám dỗ để giữ gìn hình ảnh tốt đẹp của người thầy trong mắt hoc trò. Mặt khác, cuộc sống luôn vận động, nguồn tri thức luôn là vô tận và không ngừng nhân lên. Xã hội cũng ngày càng đòi hỏi chất lượng giáo dục cao hơn, đặt nhiều kỳ vọng hơn vào thế hệ sau. Chính vì vậy, người giáo viên phải không ngừng tự cập nhật, tự trau dồi  kiến thức để đáp ứng yêu cầu của xã hội, yêu cầu về tự nâng cao chất lượng đầu vào, yêu cầu về tự cập nhật kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn trong quá trình giảng dạy là yêu cầu bức thiết đặt ra với ngành giáo dục và mỗi người giáo viên.

Thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, trường THPT Ngọc Hồi đã tích cực hưởng ứng và tuyên truyền trong đội ngũ thầy, cô giáo; trong học sinh và toàn xã hội, cụ thể:

1.  Về công tác tổ chức, tuyên truyền và nhận thức:

           Ngay sau khi tiếp nhận công văn chỉ đạo của Sở GD&ĐT Kon Tum và Công đoàn ngành GD – ĐT Kon Tum, Ban giám hiệu trường THPT Ngọc Hồi đã phối hợp cùng BCH CĐ nhà trường thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động. Ban chỉ đạo đã tổ chức Hội thảo quán triệt trong toàn trường về cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”. Hội thảo đã đi sâu vào việc thảo luận mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động, xác định các tiêu chí về đạo đức, về nội dung tự học của nhà giáo và sự sáng tạo trong công tác giáo dục. Hội thảo cũng đã đề ra những biện pháp cụ thể nhằm thực hiện cuộc vận động. Đó là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động; lồng ghép nội dung cuộc vận động này với các phong trào và các cuộc động khác trong nhà trường; xem kết quả việc thực hiện cuộc vận động là tiêu chí quan trọng trong bình chọn thi đua xếp loại hàng năm. Ban chỉ đạo đã thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền nội dung, mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động trong các buổi họp giao ban, họp cơ quan. Trong các buổi chào cờ đầu tuần, nhà trường luôn kịp thời biểu dương tinh thần rèn luyện đạo đức, tự học và sáng tạo của các giáo viên tiêu biểu, nhắc nhở học sinh luôn nhìn vào tấm gương phấn đấu của các thầy cô để noi theo. Cuộc vận động đã thực sự tạo ra bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của CB,GV-NV nhà trường. Cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” được tổ chức gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và nói không với việc cho học sinh không đạt chuẩn lên lớp”, kết hợp với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc phát triển của nhà trường và có những kết quả đáng ghi nhận.

         2.   Một số kết quả cụ thể:

 a. Về đạo đức nhà giáo:  Hầu hết giáo viên trường THPT Ngọc Hồi đều là những người có phẩm chất đạo đức tốt, có lập trường chính trị rõ ràng, tuyệt đối tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của nhà nước, hết lòng phục vụ nhân dân, luôn có ý thức giữ gìn vị thế và vai trò sư phạm của người thầy, không để xảy ra hiện tượng vi phạm đạo đức nhà giáo. Đặc biệt với học sinh, các thầy cô không chỉ đến với các em bằng kiến thức mà còn bằng cả tình yêu thương, sự tôn trọng và thái độ thân thiện; các thầy cô không chỉ dạy chữ mà còn chú trọng việc trồng người; không có biểu hiện đối xử thô bạo với học sinh bằng lời nói hoặc hành động. Nhiều thầy cô giáo đã thật sự là tấm gương sáng về đạo đức cho học sinh noi theo, thật sự chiếm được tình cảm tin yêu, sự kính trọng của phụ huynh, đồng nghiệp và học sinh.

 b. Về vấn đề tự học, tự bồi dưỡng của giáo viên : Có thể khẳng định rằng, tự học là truyền thống và là thế mạnh của tập thể CB,GV-NV trường THPT Ngọc Hồi. Trong những năm qua, bằng những hình thức khác nhau, nhiều thầy, cô giáo đã không ngừng tự học để nâng cao nhận thức chính trị, nâng cao năng lực chuyên môn và kĩ năng sư phạm. Một số thầy cô tuy đã lớn tuổi, đã có trình độ chuyên môn vững vàng nhưng vẫn đi đầu trong việc tự nghiên cứu, học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nhất là việc học tập ứng dụng công nghệ mới vào công tác và giảng dạy. Kết quả toàn trường hiện có 58/ 60 CBGVNV đạt trình độ đại học, có 03 thạc sĩ, hiện tại có 02 cán bộ quản lý và 05 giáo viên đang theo học các lớp cao học. Trong phong trào tự học đã nổi lên nhiều tấm gương rất đáng biểu dương.

c. Về sự đổi mới sáng tạo của giáo viên : Đổi mới giáo dục, đổi mới phương pháp giảng dạy là xu thế, là yêu cầu bức thiết nhằm góp phần thực hiện chủ trương hiện đại hóa, công nghiệp hóa của đất nước và hội hội nhập quốc tế. Nhận thức được điều này, mỗi cán bộ quản lí, mỗi thầy cô giáo, trong mỗi công việc, mỗi giờ lên lớp luôn có sự trăn trở, tìm tòi, sáng tạo, đổi mới tư duy sư phạm, phương pháp dạy học. Nhà trường đã  thực hiện phân luồng học sinh khá giỏi để bồi dưỡng và học sinh yếu kém để phụ đạo, nhằm nâng cao chất lượng học tập, kết quả học tập của học sinh nhà trường những năm gần đây ngày càng khả quan. Rất nhiều CBGV của trường đã biết ứng dụng CNTT, tận dụng tối đa phương tiện và thiết bị sẵn có để nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng giáo dục. Bên cạnh việc trăn trở, tìm tòi, sáng tạo trong từng công việc nhỏ hằng ngày, trong từng giờ lên lớp, tập thể CBGV trường THPT Ngọc Hồi còn chú trọng đặc biệt đến phong trào viết và áp dụng SKKN. Trong những năm qua, nhà trường đã phát động mỗi giáo viên mỗi năm đều có SKKN hoặc đề tài chuyên môn, đạt tỷ lệ 100%, trong đó khoảng 50 – 60% SKKN được viết mới, có những thầy cô giáo trong nhiều năm liền có SKKN được Sở GD&ĐT công nhận. Nhiều giáo viên tích cực tham gia làm và thi sử dụng ĐDDH cấp trường, cấp tỉnh đạt giải với những ĐDDH sáng tạo có khả năng vận dụng cho nhiều bài dạy, nhiều môn học. Giáo viên của nhà trường cũng đã tích cực tham gia cuộc thi soạn giáo án điện tử E-learning và có những mô hình giáo án sáng tạo được khen ngợi.

 Tuy nhiên, bên cạnh những việc đã làm được vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục, nhưng về cơ bản, tập thể CBGVNV Trường THPT Ngọc Hồi đã quán triệt và thực hiện tốt tinh thần cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” do ngành phát động. Trên cơ sở phát huy những việc đã làm được, khắc phục những hạn chế thiếu sót, chúng tôi quyết tâm nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, góp phần cùng toàn ngành thực hiện thắng lợi cuộc vận động mang ý nghĩa sâu sắc và thiết thực này để xứng đáng với vai trò của người thầy, xứng đáng với sự tin tưởng của nhân dân và niềm tin yêu, sự kính trọng của học sinh cũng như toàn xã hội.

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 20 Tháng 9 2010 13:09 )  

-----Tài nguyên------

--Chúc mừng năm học mới--

----Liên kết Website----

 

-------Thời gian-------

------Tra từ điển------- 

-----Thống kê truy cập-----

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay2
mod_vvisit_counterHôm qua89
mod_vvisit_counterTuần này105
mod_vvisit_counterTuần trước17
mod_vvisit_counterTháng này91
mod_vvisit_counterTháng trước456
mod_vvisit_counterTất cả400797

IP: 54.82.6.247

----Số người trực tuyến----

Hiện có 1 khách Trực tuyến