Sunday, Sep 21st

Last update07:11:48 AM GMT

Hướng dẫn thực hiện giảng dạy năm 2011-2012

 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

TỔ NGỮ VĂN

 

Đăk Hring, ngày 15 tháng 8 năm 2011

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN THPT

NĂM HỌC 2010 – 2012

 

Căn cứ công văn hướng dẫn việc triển khai dạy và học bộ môn Ngữ văn của Bộ Giáo dục và Đao tạo; ngoài những nhiệm vụ trọng tâm của bậc học được Bộ Giáo dục và Đao tạo quy định, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 – 2012, Tổ trưởng chuyên môn tổ  Ngữ văn trường THPT Nguyễn Du hướng dẫn một số nội dung về việc triển khai dạy học bộ môn Ngữ văn bậc trung học năm học 2011 – 2012 như sau:

Tiếp tục thực hiện tốt các yêu cầu về đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, nâng cao năng lực đổi mới phương pháp ra đề, kiểm tra đánh giá và hướng dẫn phương pháp học tập phù hợp đối tượng học sinh để không ngừng nâng cao chất lượng học tập bộ môn.

             II.NHIỆM VỤ CỤ THỂ

            1.Về việc thực hiện chương trình

Tiếp tục thực hiện phân phối chương trình bộ môn Ngữ văn do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum đã ban hành từ năm học 2010 – 2011. Theo cơ chế mở trong việc thực hiện phân phối chương trình của Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chuyên môn Ngữ văn căn cứ thực tế giảng dạy của trường điều chỉnh thời lượng và trình tự một số bài được sắp xếp liền nhau theo thời lượng dành riêng cho từng cụm bài, miễn là không làm thay đổi tổng số tiết dạy của mỗi học kỳ, cũng như toàn năm học (có phân phối chương trình cụ thể kèm theo).

 2. Về sách giáo khoa, tài liệu phục vụ dạy học

Giáo viên cần thực hiện đúng nội dung của sách giáo khoa, không bỏ bớt, sửa đổi… nội dung; chỉ có thể thêm nội dung tương tự, phù hợp với thời lượng cho phép và phù hợp với đối tượng học sinh, giúp học sinh nắm bắt tốt hơn kiến thức trong sách giáo khoa đồng thời khắc sâu được kiến thức.

Các thiết kế bài giảng (giáo án) phải bám sát các yêu cầu của Chuẩn kiến thức kỹ năng trong tài liệu “Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học phổ thông” (nhà xuất bản Giáo dục) của môn học. Trong quá trình soạn giáo án, tổ chức ôn tập, xây dựng ma trận đề, thiết kế đề kiểm tra đánh giá, các thành viên trong tổ cần thiết phải tham khảo tài liệu đó để đảm bảo yêu cầu chủ yếu về chuẩn kiến thức kỹ năng môn học.

 3. Đổi mới trong soạn giảng

Thiết kế bài giảng ngắn gọn, đầy đủ, đúng quy định, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh (đặc biệt cần có hoạt động dẫn dắt vào bài, chuyển hoạt động để tạo hứng thú học tập cho học sinh). Xây dựng hệ thống câu hỏi phù hợp với đối tượng học sinh và nội dung bài học, tăng cường các loại câu hỏi kích thích tư duy bậc cao để phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh.

Khuyến khích giáo viên trong việc thiết kế bài dạy, tiết dạy có tính sáng tạo, phải bám sát các yêu cầu của chuẩn kiến thức, kỹ năng trong Chương trình, nổi bật trọng tâm tiết dạy (Chú ý: Trong phần Mục tiêu bài dạy: Giáo viên phải xác định trọng tâm kiến thức, trong phần Dặn dò học sinh: Giáo viên phải nêu rõ những yêu cầu thật cụ thể đối với học sinh), phân tiết hợp lý, thể hiện rõ đổi mới phương pháp sao cho các đối tượng học sinh đều nắm được kiến thức cơ bản trong từng tiết dạy.

Giáo án sử dụng thống nhất theo mẫu chung trong toàn tổ chuyên môn.

 4. Về dạy học tự chọn

Giáo viên cần tập trung vào dạng chuyên đề bám sát. Kế hoạch tự chọn môn Ngữ văn trong năm học 2011 – 2012 thực hiện ở học kỳ I, khối 10 (trừ lớp 10B1) và khối 12. Dạy học chủ đề tự chọn bám sát nhằm ôn tập, hệ thống hoá, khắc sâu kiến thức, kỹ năng, không bổ sung kiến thức nâng cao mới. Giáo viên cần thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm kịp thời để tìm ra phương pháp dạy học tự chọn đạt hiệu quả cao; cần định hướng cho học sinh lựa chọn chuyên đề tự chọn phù hợp với khả năng của các em. (Giáo viên phải có giáo án dạy môn học tự chọn).

 5. Về đổi mới phương pháp dạy học

Giáo viên cần lựa chọn phương pháp dạy học thích hợp, xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý; tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề, quá tải nhất là đối với những bài dài, bài khó, bài nhiều kiến thức mới; chú trọng bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ cho học sinh, giúp học sinh biết vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tế, tránh cho các em thói quen ghi nhớ máy móc, lối học thụ động. Cần chú ý tổ chức cho học sinh được trao đổi, thảo luận dưới nhiều hình thức nhằm tích cực hoá vai trò chủ thể sáng tạo của học sinh, tránh tình trạng dạy học theo lối đọc - chép , tình trạng “đậm kiến thức, nhạt kỹ năng”.

Khuyến khích áp dụng công nghệ thông tin, trong đó máy tính được thực hiện đúng chức năng là công cụ giúp giáo viên đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng, hiệu quả dạy học. Các thiết bị, phương tiện là điều kiện để thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, làm tăng tính hấp dẫn, gây hứng thú học tập cho học sinh; không nhất thiết bài nào cũng phải ứng dụng công nghệ thông tin để soạn giảng, giáo viên lựa chọn bài dạy để việc ứng dụng công nghệ thông tin đạt hiệu quả.

 6. Về đổi mới kiểm tra đánh giá

Đổi mới kiểm tra, đánh giá phù hợp với đặc trưng của môn Ngữ văn; kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh (đối với những bài kiểm tra lấy điểm hệ số 1). Tăng cường ra đề kiểm tra theo hướng “mở” nhằm phát huy năng lực sáng tạo của học sinh, hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực của mình. Coi trọng kiểm tra đánh giá kỹ năng diễn đạt và bồi dưỡng tình cảm hứng thú học tập, hạn chế tối đa tình trạng ra đề kiểm tra yêu cầu học sinh học thuộc lòng, ghi nhớ máy móc.

Giáo viên đánh giá sát đúng trình độ học sinh với thái độ khách quan, công minh.

 7. Về  ra đề kiểm tra

Chú trọng việc đổi mới phương thức ra đề kiểm tra, trong đó cần thảo luận mức độ đề trên cơ sở chuẩn kiến thức và kỹ năng nêu trong tài liệu về chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo quyết định số 16/2006/QĐ – BGDĐT ngày 05/05/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ vào cơ cấu đề thi Tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, tổ trưởng và các thành viên trong tổ Ngữ văn nên xây dựng đề kiểm tra học kì (đối với các khối lớp 10, 11, 12) theo cấu trúc: Đề thi gồm 3 câu; Câu I (2 điểm): Tái hiện kiến thức…. Câu II (3 điểm): Vận dụng kiến thức xã hội và đời sống để viết bài nghị luận xã hội ngắn (không quá 400 từ). Câu III (5 điểm): Vận dụng khả năng đọc - hiểu và  kiến thức văn học để viết bài nghị luận văn học. Hướng  dẫn học sinh kỹ năng làm bài trước yêu cầu mới.

8. Về dạy tích hợp giáo dục (giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục học tập là làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh) vào môn học

Nguyên tắc tích hợp là lồng ghép các nội dung vào bài học một cách tự nhiên, phù hợp với nội dung bài học, phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của đơn vị. Việc tích hợp làm cho bài học sinh động, gắn với thực tế  hơn và không làm quá tải bài học.

Phương pháp dạy của các bài tích hợp phải góp phần phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập.

Kiểm tra đánh giá được lồng ghép trong kiểm tra đánh giá của môn học, cần chú ý kiểm tra năng lực vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề đã tích hợp trong học tập và thực tiễn cuộc sống.

Nội dung tích hợp thể hiện trong giáo án cần đảm bảo các điều kiện về hình thức sau: phần mục tiêu tích hợp (ở phần mục tiêu cần đạt) và nội dung tích hợp (ở phần thân của giáo án) cần in đậm hoặc định dạng làm nổi bật mục tiêu và nội dung tích hợp.

 9. Đổi mới hình thức và nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn

Thực hiện một số chuyên đề nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng bộ môn. Chuyên đề nên xuất phát từ thực tế giảng dạy, thiết thực, phù hợp và có tính ứng dụng cao. Tổ chuyên môn cần có sự thống nhất cao, rút kinh nghiệm kịp thời trước và sau từng bài dạy, sau mỗi lần thực hiện chuyên đề.

Tổ chuyên môn cần có sự thảo luận, thống nhất trong nội dung bài dạy. Thống nhất trong xây dựng đề kiểm tra - đánh giá học sinh; đổi mới trong dạy và học.

Tiếp tục tổ chức dự giờ (ưu tiên dự giờ các giáo viên dạy lớp 12 và giáo viên đang trong tập sự, đặc biệt đối với giáo viên lần đầu tiên dạy lớp 12), trao đổi, rút kinh nghiệm sau mỗi bài, đặc biệt những bài có dung lượng kiến thức nhiều. Chú ý thảo luận cụ thể, chi tiết từng mục, bài, theo yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học.

Thảo luận, đề xuất với lãnh đạo nhà trường những yêu cầu của tổ phù hợp với điều kiện của nhà trường.           

Xây dựng biện pháp nâng cao chất lượng học tập bộ môn của học sinh ngay sau khi nhà trường tổ chức khảo sát chất lượng đầu năm học. Đối với lớp 12, tổ chuyên môn cần xây dựng kế hoạch ôn tập để học sinh tham gia tốt kỳ thi TNTHPT. 

Tăng cường phụ đạo học sinh học yếu - kém, động viên khích lệ để các em có ý thức, động cơ học tập đúng đắn (Lớp 10, 11 cần phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi).

 10. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi

Nội dung, chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi môn Ngữ văn thống nhất như sau: đối với lớp 11, kiến thức bao trùm bậc học theo chương trình Nâng cao, riêng lớp 12 nội dung kiến thức tính đến thời điểm thi.

Xây dựng đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn trong năm học 2011-2012 chủ yếu theo dạng đề gồm 2 câu tự luận trở lên, bao gồm nghị luận văn học và nghị luận xã hội.

Trên đây là một số hướng dẫn thực hiện việc giảng dạy môn Ngữ văn năm học 2011-2012.

 

                                                                                                                                                 TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

TRỰC TUYẾN

Hiện có 7 khách Trực tuyến

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay104
mod_vvisit_counterHôm qua250
mod_vvisit_counterTuần này104
mod_vvisit_counterTuần trước1179
mod_vvisit_counterTháng này14711
mod_vvisit_counterTháng trước15896
mod_vvisit_counterTất cả1051521

Hình ảnh

JA slide show