Tuesday, Sep 23rd

Last update07:11:48 AM GMT

Kế hoạch năm học 2011-2012

TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU

TỔ CHUYÊN MÔN NGỮ VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đăk Hring, ngày 20 tháng 8 năm 2011

 

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2011 – 2012

            - Căn cứ vào Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2011-2012 của Bộ GD-ĐT;

            - Căn cứ Công văn số ....../SGD&DT- GDTrH của sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum về việc hướng dẫn thực hiện nhiêm vụ GDTrH năn học 2011 - 2012.

            - Căn cứ vào phương hướng nhiệm vụ năm học của Trường THPT Nguyễn Du;

               Tổ Ngữ văn xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2011-2012 như sau:

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Bối cảnh năm học

a. Đặc điểm tình hình trường

            - Năm học 2011-2012 trường THPT Nguyễn Du tiếp tục thực hiện cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, đồng thời tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

            - Thực hiện đầy đủ quy chế chuyên môn, bảo đảm dạy đúng, đủ chương trình mà Bộ, Sở GD-ĐT đã ban hành; tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm.

            - Về số lượng lớp: Trường có 13 lớp (4 lớp 12, 4 lớp 11, 5 lớp 10)

b. Đặc điểm chung của tổ:

            - Tổng số: 07 giáo viên. Trong đó: Nam: 02   ;    Nữ: 05

            - Tuổi nghề trên 5 năm: 04      ; 5 năm: 01 ;    dưới 5 năm: 02 (đang tập sự: 01)

            - Tuổi đời từ 21 đến 31.

            - Trình độ chuyên môn đạt chuẩn: 100%

            - Đảng viên: 02 ;         Đoàn viên: 05

            - Thạc sỹ: 01

            - Biên chế: 06 ;            Hợp đồng: 0.

            - Số giáo viên có con nhỏ dưới 1 tuổi: 01.

2. Thuận lợi

            - Tổ chuyên môn được sự quan tâm chỉ đạo và giúp đỡ kịp thời của BGH nhà trường.

            - Trình độ chuyên môn của giáo viên vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt.

            - Tinh thần đoàn kết nội bộ, tinh thần tự giác cao, nhiệt tình công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức tập thể, phấn đấu vì lợi ích chung.

            - Tâm huyết với nghề nghiệp, có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; tận tụy với công việc, thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của nhà trường, của ngành; có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp.

            - Đa số thành viên trong tổ có tinh thần vượt khó về chuyên môn, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình để dạy tốt, chủ nhiệm tốt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kiêm nhiệm khác được giao.

3. Khó khăn:

            - Khó khăn của tổ nằm trong khó khăn chung của nhà trường: khó khăn về cơ sở vật chất, thiếu tài liệu, thiết bị dạy học bộ môn Văn, kinh nghiệm của GV chưa phong phú khi thực hiện chương trình mới ở SGK.

            - Đội ngũ giáo viên chưa đồng đều về năng lực, hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ.

            - Hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, một số giáo viên sức khỏe chưa tốt.

            - Sự vận dụng các phương pháp giảng dạy phát huy tính tích cực chủ động của học sinh; ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên còn hạn chế, thiếu hiệu quả.

            - Trình độ nhận thức của học sinh không đồng đều, chưa cập chuẩn nên việc sử dụng phương pháp dạy học mới còn gặp nhiều khó khăn; không ít học sinh học lệch, xem nhẹ môn Văn, dẫn đến tình trạng chất lượng bộ môn còn thấp.

            - Tinh thần, phương pháp tự học của đa số học sinh, ở các môn học khác nói chung, môn Văn nói riêng còn rất thụ động.

II. CÁC MỤC TIÊU NĂM HỌC:

            1. Thực hiện tốt kỷ cương, nề nếp dạy và học. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động "nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục".

            2. Dạy đúng theo chương trình của Bộ, Sở Giáo dục - Đào tạo; khung phân phối chương trình của Trường.

            3. Giờ dạy: Có đầu tư chuyên môn, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy và học để có hiệu quả chất lượng cao. Phấn đấu mỗi giáo viên thực hiện một đổi mới trong phương pháp giảng dạy.

            4. Thực hiện tốt dự giờ trong nhóm, trong tổ, mỗi giáo viên dự 1 tiết/tuần và có góp ý kiến đánh giá kịp thời.

            5. Xếp loại hồ sơ giáo án từ loại khá trở lên đạt 100%.

            6. Tham gia thi giáo viên giỏi cấp trường.

            7. Tạo sự chuyển biến mạnh trong kiểm tra, thi cử: Chống gian lận, thiếu khách quan, công bằng, chấm bài vào điểm chính xác, sạch đẹp.

            8. Xây dựng được đội ngũ giáo viên, giỏi chuyên môn, vững nghiệp vụ, tư tưởng chính trị, đạo đức tác phong, phẩm chất đạo đức.

III. CÁC NHIỆM VỤ, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN  PHÁP  THỰC HIỆN: 

1.  Nhiệm vụ chuyên môn

1.1. Công tác soạn giảng

- Chỉ tiêu: 100% giáo viên soạn giáo án vi tính, đúng mẫu quy định, lên lớp phải có giáo án

- Biện pháp:

            + Soạn mới và được đầu tư nhiều cho nội dung và phương pháp;

            + Soạn đúng theo phân phối chương trình và lịch báo giảng; cập nhật bổ sung những nội dung theo đúng văn bản chỉ đạo hướng dẫn giảm tải của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            + Soạn đầy đủ các tiết theo quy định kể cả tiết tiết thực hành, đọc thêm; kể cả dạy học chính khoá lẫn phụ đạo, bồi dưỡng, tự chọn,...;

            + Đầu tư nhiều cho việc soạn giảng bằng bài giảng điện tử với hiệu quả cao.

1.2. Về thực hiện chương trình và giảng dạy

- Chỉ tiêu:

            + Thực hiện đầy đủ số tiết theo đúng quy định.

            + Thao giảng 1 lần / 1GV / năm; dạy tốt: 2 lần / GV / học kì. 100% các tiết  TG-DT đạt khá trở lên.

            + Dạy mẫu, hội thảo: 1 lần/ tổ / năm.

            + Tiết dạy có ứng dụng CNTT: 1 lần/ 1GV/ học kì.

            + Hội thảo chuyên đề: 1 chuyên đề / năm (thực hiện trong học kì I)

            + Dự giờ: 35 tiết / GV/ năm.

            + Sinh hoạt tổ chuyên môn: 2 lần / tháng.

            + Thực hiện 01 đề tài nghiện cứu KHSPƯD / tổ / năm.

- Biện pháp:

            + Thực hiện đúng chương trình theo quy định 7201/QĐ-BGDĐTcủa Bộ.

            + Tăng cường việc sử dụng đồ dùng dạy học.

            + Dự giờ thăm lớp thường xuyên, thao giảng rút kinh nghiệm kịp thời.

            + Khai thác các phương tiện dạy học mà trường có; đầu tư nhiều cho các tiết soạn giảng bằng giáo án điện tử.

            + Học tập, trao đổi vận dụng các phần mềm giáo dục vào công tác giảng dạy.

            + Tham gia đầy đủ các buổi tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyện môn.

            + Thực hiện chuyên đề trong nhà trường, tổ chuyên môn.

            + Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí điểm, đánh giá thi đua.

1.3. Công tác chấm, cho điểm, đánh giá xếp loại học sinh và kết quả giảng dạy

- Chỉ tiêu:

            + 100% kết quả đánh giá học sinh được thực hiện khách quan, chính xác, đánh giá đúng năng lực của học sinh.

            + Tỉ lệ học sinh 10, 11 có điểm thi học kì từ TB trở lên đạt 70%, không có học sinh 11 có điểm dưới 3,5.

            + Tỉ lệ thi tốt nghiệp THPT: 85% HS có điểm từ 5 trở lên.

            + Điểm trung bình thi đại học, cao đẳng: đạt từ 4,5 trở lên.

- Biện pháp:

            + Thực hiện đúng theo công văn 40 và công văn 51 về quy định bổ sung đánh giá xếp loại học sinh của Bộ GD&ĐT.

            + Thực hiện tốt công tác tư vấn cho học sinh dự thi đại học, cao đẳng theo khối C, D, các khối năng khiếu có thi môn Văn đúng năng lực học tập.

            + Thực hiện tốt các biện pháp ôn tập thi tốt nghiệp của Sở, của trường; phát huy được tinh thần tự học của học sinh; giáo viên chú trọng rèn kĩ năng và tâm lí thi cử cho học sinh.

1.4. Công tác bồi dưỡng đội ngũ

            - Chỉ tiêu: Xây dựng đội ngũ vững về chuyên môn nghiệp vụ. Giới thiệu 01 giáo viên đi học thạc sĩ. Tham gia đạt ít nhất 01 giáo viên giỏi cấp trường. 100% giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng  dạy và sử dụng thành thạo các phần mềm giáo dục trong giảng dạy

            - Biện pháp: Tổ chức học tập, trao đổi chuyên môn trong tổ; tham gia các lớp học về ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy; tổ chức các buổi học tập, trao đổi ứng dụng của các phần mềm giáo dục vào trong giảng dạy; tự học để nâng cao trình độ tin học; tham gia các lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn do các cấp tổ chức. Hoàn thành hồ sơ hết tập sự cho giáo viên. Tham mưu với ban GH tổ chức giao lưu chuyên môn với các trường bạn.

1.5. Công tác kiểm tra đánh giá:

            - Chỉ tiêu: kiểm tra nội bộ 2 giáo viên, đạt 100% từ khá trở lên; 100% hồ sơ chuyên môn đạt từ khá trở lên;

            - Biện pháp:

            + Tổ trưởng kiểm tra hồ sơ theo kế hoạch của nhà trường; giáo viên kiểm tra chéo theo sự phân công.

            + Lập danh sách thanh tra, kiểm tra nội bộ chuyên môn trong năm học

            + Tổ trưởng và giáo viên cùng môn dự giờ trao đổi chuyên môn: dự giờ giáo viên trong tổ thường xuyên, đánh giá và trao đổi thường xuyên.

1.6. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi :

            - Chỉ tiêu: Chọn và thành lập được đội tuyển học sinh giỏi 3 khối, mỗi khối ít nhất 5 học sinh; bồi dưỡng học sinh giỏi 12 có hiệu quả, có học sinh đạt giải HSG cấp tỉnh.

            - Biện pháp:

            + Giáo viên phát hiện học sinh giỏi qua từng giai đoạn học tập (tháng, học kì) có biện pháp ưu tiên, khuyến khích học sinh tự nguyện theo môn học.

            + Lập kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi 12 cụ thể. Phân công giáo viên có kinh nghiệm trong ôn thi học sinh giỏi để bồi dưỡng đội tuyển.

2. Nhiệm vụ giáo dục và phát triển giáo dục

2.1. Giáo dục trí tuệ

            - Xây dựng đội ngũ giáo viên ổn định, khắc phục những yếu kém về phương pháp giảng dạy, không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học thông qua các hoạt động chuyên đề.

            - Bồi dưỡng tư duy cho học sinh, kết hợp chặt chẽ lý thuyết với thực hành, phát huy tính chủ động, khả năng sáng tạo của học sinh.

            - Thực hiện tốt chương trình sách giáo khoa của 3 khối.

            - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy và học, khai thác thông tin và tài liệu tham khảo trên mạng.

            - Giáo viên phải soạn giáo án có đầu tư, phù hợp với trình độ của học sinh, cải tiến phương pháp giảng dạy và luôn cập nhật kiến thức thông qua thông tin đại chúng.

2.2. Giáo dục đạo đức:

            Giáo dục đạo đức hình thành nhân sinh quan, thế giới quan cho học sinh, ngăn chặn tệ nạn xã hội học đường, tiêm chích ma túy. Thực hiện tốt an toàn giao thông. Tạo ra môi trường thân thiện.

2.3. Phối hợp các lực lượng giáo dục trên địa bàn:

            Tăng cường sự gắn bó chặt chẽ giữa nhà trường và cộng đồng dân cư địa phương, giữa gia đình và nhà trường.

2.4. Cải tiến phương pháp quản lý

            - Tăng cường quản lý phát huy những thuận lợi, khả năng của giáo viên và học sinh, phát hiện nhân tài để bồi dưỡng xây dựng cán bộ nòng cốt.

            - Đổi mới quản lý tổ: Tổ trưởng xây dựng các kế hoạch, các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cụ thể.

3. Nhiệm vụ tổ chức và quản lý

3.1. Công tác tổ chức tổ chuyên môn

            - Tổ trưởng tổ chuyên môn: Đ/c Nguyễn Bách Sa

            - Tổ trưởng công đoàn: Đ/c Dương Mai Liên

            - Phụ trách bộ môn:

                        + Khối 10: Đ/c Lê Thị Phường

                        + Khối 11: Đ/c Dương Mai Liên

                        + Khối 12: Đ/c Nguyễn Bách Sa

            - Phụ trách đội tuyển học sinh giỏi 12: Đ/c Nguyễn Bách Sa

3.2. Công tác đoàn thể, chủ nhiệm (thực hiện nhiệm vụ tổ chức của nhà trường)

            - Đoàn thanh niên: Đ/c Nguyễn Hải Nam - Bí thư Đoàn trường

            - Phụ trách nề nếp: Đ/c Nguyễn Hải Nam - Trưởng ban.

            - Giáo viên chủ nhiệm:            + Đ/c Nguyễn Bách Sa           - Chủ nhiệm lớp 12B4.

                                                            + Đ/c Dương Mai Liên           - Chủ nhiệm lớp 11B4.

4. Đăng ký danh hiệu thi đua:

4.1. Danh hiệu tập thể:

            - Tập thể lao động tiên tiến – Sở GD&ĐT tặng giấy khen

            - Tổ công đoàn vững mạnh – Công đoàn trường khen.

4.2. Tập thể lớp do các đồng chí giáo viên làm chủ nhiệm đạt loại B (khá) trở lên.

4.3. Danh hiệu thi đua cá nhân

            - Chiến sỹ thi đua - Giáo viên giỏi cấp cơ sở: 03 giáo viên

                        + Đ/c Nguyễn Bách Sa

                        + Đ/c Nguyễn Hải Nam

                        + Đ/c Dương Mai Liên

            - Lao động tiên tiến: 02 giáo viên

                        + Đ/c Lê Thị Phường

                        + Đ/c Phạm Thị Yến

            - Công đoàn viên xuất sắc: 01 đồng chí.

IV.  LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

Thời gian

Nội dung công việc

Người phụ trách

Ghi chú

Từ 15/8 đến 31/8/2011

1. Ổn định tổ chức tổ chuyên môn

2. Họp Hội đồng giáo dục.

3. Họp tổ chuyên môn: Thống nhất kế hoạch giảng dạy (PCCM, tập huấn CM,...), triển khai nhiệm vụ năm học.

4. Tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi 12.

5. Chuẩn bị khai giảng.

1. Tổ trưởng

2. GV cả tổ

3. Tổ trưởng

 

4. Sa

5. GV được p/c

 

Từ 01/9 đến 30/9/2011

1. Dạy và học theo TKB.

2. Thao giảng, dạy tốt (Sa, Liên, Yến)

3. Dự giờ, kiểm tra hồ sơ CM, làm  hồ sơ hết tập sự cho cô Yến

4. Họp tổ CM: Hội nghị tổ; Làm kế hoạch cá nhân và thảo luận kế hoạch của tổ; Lập đội tuyển HSG lớp 10, 11 và phân công soạn chuyên đề bồi dưỡng HSG;Góp ý giờ dạy của giáo viên; Đăng kí thi giáo viên giỏi cấp trường; Thống nhất kế hoạch kiểm tra 15 phút; 1 tiết và học kì; Xét hết tập sự cho cô Yến.

5. Tiếp tục bồi dưỡng và tiến hành lựa chọn học sinh giỏi khối 12.

6. Tiến hành kiểm tra chuyên môn, dự giờ đánh giá giáo viên.

7. Kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh đầu năm

1. GV cả tổ

2. GV có tên

3. Sa

4. Sa, GV cả tổ

 

 

 

 

5. Sa

6. Tổ trưởng

7. GV cả tổ

 

Từ 01/10 đến 31/10/2011

1. Dạy và học theo TKB

2. Thi chọn đội tuyển HSG 12, ;

3. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn GV cấp tổ lần 1.

4. Họp tổ CM: Tổ chức hội thảo theo chuyên đề; Góp ý giờ dạy của giáo viên; Lập kế hoạch kiểm tra chuyên môn 2 giáo viên; Hoàn tất các loại sổ sách, hồ sơ chuyên môn, rút kinh nghiệm về hồ sơ chuyên môn; Đánh giá chất lượng học sinh đầu năm.

5. GV vào điểm tháng 9 trong sổ điểm chính (hạn cuối 05/10/2011).

6. Tiếp tục kiểm tra chuyên môn, dự giờ đánh giá giáo viên.

7. Thao giảng, dạy tốt (Phường, Nam, Liên)

1. GV cả tổ

2. Sa

3. Tổ trưởng, GV được KT

4. Sa, GV phụ trách theo khối

 

5. GV bộ môn

6. Sa, GV tổ

7. GV có tên

 

Từ 01/11 đến 30/11/2011

1. Dạy và học theo TKB

2. Thao giảng, dạy tốt thường xuyên (Yến, Sa, Nam, Phường)

3. Thi giáo viên giỏi cấp trường

4. Thao giảng chào mừng 20 – 11 (Công đoàn, Đoàn trường tổ chức)

5.  Họp tổ CM: Đánh giá rút kinh nghiệm tổ chức hội thảo chuyên đề; Góp ý giờ dạy của giáo viên; Đánh giá công tác kiểm tra chuyên môn; Rà soát lại chương trình; lập kế hoạch ôn thi học kỳ I;

6. Vào điểm tháng 10 trong sổ điểm chính (hạn cuối 05/11/2011).

7. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn GV cấp trường lần 1.

8. Tiếp tục dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy trong tổ chuyên môn.

9. Nộp ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá đợt 1

1. GV cả tổ

2. GV có tên

3. GV dự thi

4. Nam, Yến

 

5. Tổ trưởng

6. GV bộ môn

7. Tổ trưởng

8. GV cả tổ

9. GV phụ trách theo khối

 

Từ 01/12 đến 31/12/2011

1. Dạy và học theo TKB

2. Kiểm tra hồ sơ của tổ chuyên môn

3. Thao giảng, dạy tốt thường xuyên (Liên, Sa, Phường)

4. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn cấp tổ lần 2.

5. GV vào điểm tháng 11 trong sổ chính (hạn cuối 05/12/2011).

6. Họp tổ CM: Đánh giá công tác kiểm tra hồ sơ của tổ chuyên môn; Thống nhất đề cương ôn tập học kì I cả 3 khối

7. Dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy trong tổ chuyên môn.

8. Thi học kỳ I ba khối, chấm vào điểm

1. GV cả tổ

2. Tổ trưởng

3. GV có tên

4. Tổ trưởng

5. GV bộ môn

6. Tổ trưởng

 

7. GV cả tổ

8. GV cả tổ

 

Từ 01/01 đến 31/01/2012

1. Dạy và học theo TKB.

2. Họp tổ CM: Đánh giá chất lượng thi học kì, so sánh chỉ tiêu đăng kí đầu năm; Sơ kết học kì I, viết báo cáo sơ kết nộp trường; Thống nhất kế hoạch học kì II; PCCM học kì II; Rà soát tiến độ thao giảng, dạy tốt, ứng dụng công nghệ thông tin; Rà soát chương trình 12.

3. Giáo viên dạy hoàn thành điểm học kỳ I.

4. Tiếp tục dự giờ, rút kinh nghiệm giờ dạy trong tổ chuyên môn.

5. Nghỉ tết Nguyên đán theo quy định

1. GV cả tổ

2. Tổ trưởng

 

 

 

3. GV bộ môn

4. GV cả tổ

5. GV cả tổ

 

Từ 01/02 đến 29/02/2012

1. GV trả phép, ổn định tổ chức tổ chuyên môn sau tết Nguyên đán.

2. Dạy và học theo TKB

3. Họp tổ CM: Thống nhất nội dung kiểm tra 15 phút; 1 tiết và kiểm tra giữa kì II. Bàn về công tác chuẩn bị cho thi chọn HSG lớp 10,  11; Thông qua đề cương nghiên cứu KHSPƯD; Hoàn thành kế hoạch và đề cương ôn thi Tốt nghiệp

4. Thao giảng, dạy tốt (Liên, Nam, Sa, Phường)

5. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn GV cấp tổ lần 3.

6. Hoàn thành chương trình lớp 12

7. Luyện thi đại học, cao đẳng

1. GV cả tổ

2. GV cả tổ

3. Tổ trưởng

 

 

 

4. GV có tên

5. Tổ trưởng

6. GV dạy 12

7. Sa, Liên

 

Từ 01/3 đến 31/3/2011

1. Dạy và học theo TKB, ôn thi tốt nghiệp 12, luyện thi ĐH-CĐ

2. Tham gia hoạt động ngày 8/3, 26/3

3. Thi và lập đội tuyển thi HSG 10, 11.

4. Dự giờ, rút kinh nghiệm ôn thi tốt nghiệp

5. Họp tổ CM: Lên kế hoạch bồi dưỡng đội tuyển HSG 10, 11; Thống nhất nội dung kiểm tra 15 phút; 1 tiết và thi học kì II; Rà soát chương trình và chuẩn bị cho thi học kỳ II của khối 12; lập đề cương ôn thi học kì II khối 10, 11.

6. Thao giảng, dạy tốt (Liên, Nam, Sa, Phường)

7. GV vào điểm tháng 1, 2 trong sổ chính (hạn cuối 05/3/2011)

8. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn GV cấp trường lần 3.

9. Nộp ngân hàng câu hỏi kiểm tra đánh giá đợt 1

1. GV cả tổ

2. GV cả tổ

3. GV phụ trách theo khối

4. GV dạy 12, BGH, BCM

5. Tổ trưởng

6. GV có tên

7. GV bộ môn

8. Tổ trưởng

9. GV phụ trách theo khối

 

Từ 01/4 đến 30/4/2012

1. Dạy và học theo TKB, ôn thi tốt nghiệp 12, luyện thi ĐH-CĐ

2. Thi thử tốt nghiệp, ĐH-CĐ lần 1

3. Thao giảng, dạy tốt (Liên, Nam, Sa, Phường)

4. Kiểm tra hồ sơ chuyên môn GV cấp trường lần 4.

5. Họp tổ CM: Rà soát chương trình lớp 10, 11; Đánh giá công tác ôn thi tốt nghiệp; Rà soát việc thực hiện thao giảng, dạy tốt, các chỉ tiêu đăng ký đầu năm; rà soát hồ sơ tổ chuyên môn; Rà soát tiến độ thực hiện đề tài NCKHSPƯD.

6. Tiếp tục dự giờ ôn thi tốt nghiệp 12 (khác môn, cùng môn)

7. Thi học kỳ II lớp 12.

8. Khối 12 hoàn thành điểm và phê học bạ.

1. GV cả tổ

2. GV dạy 12

3. GV có tên

4. Tổ trưởng

5. Tổ trưởng

 

 

6. GV dạy 12

7. GV cả tổ

8. GVCN 12, GV dạy 12

 

Từ 01/5 đến 31/5/2012

1. Ôn tập HK II khối 10,11; ôn thi tốt nghiệp 12, luyện thi ĐH-CĐ

2. Kiểm tra học kì II khối 10, 11.

3. Khối 10, 11 hoàn thành điểm và phê học bạ.

4. Tổ chức thi thử đợt 2 cho học sinh Khối 12 (TN, ĐH-CĐ)

5. Họp tổ CM: Rút kinh nghiệm ôn thi tốt nghiệp, ĐH-CĐ thông qua kì thi thử; Tổng kết năm học; Xét danh hiệu thi đua; đánh giá xếp loại giáo viên; Triển khai đánh giá Hiệu trưởng theo chuẩn;

6. Nghiệm thu các đề tài NCKHSPƯC.

7. Bế giảng năm học; tổ chức lễ ra trường cho học sinh 12.

1. GV cả tổ

2. GV cả tổ

3. GV cả tổ

4. GV dạy 12

5. Tổ trưởng

6. Tổ trưởng, Hội đồng KH nhà trường

7. GV cả tổ

 

Từ 01/6 đến 30/6/2012

1. Coi thi và chấm TN THPT theo quyết định của Sở GD&ĐT

2. Triển khai công tác hè: Tham gia công tác tuyển sinh vào  lớp 10; Tổ chức ôn tập cho học sinh 10; 11 kiểm tra lại; Dạy học hè 11, 12 (nếu có); Dạy phụ đạo học sinh lớp 10 tuyển sinh mới (nếu có).

1. GV được điều động

2. Tổ trưởng

 

Từ 01/7 đến 31/7/2012

1. Dạy học hè lớp10 tuyển sinh mới; lớp 11, 12; lớp 10, 11 ôn tập kiểm tra lại (nếu có)

2. Bồi dưỡng HSG 12 năm học 2012-2013

3. Giáo viên tham gia bồi dưỡng hè theo kế hoạch của Sở.

4. Lập kế hoạch năm học 2012-2013

 

1. GV đăng kí dạy hè

2. Tổ trưởng

3. GV được điều động

4. Tổ trưởng

 

 

V. NHỮNG ĐỀ XUẤT:

1. Đối với Sở GD&ĐT:

            - Thường xuyên tổ chức các cuộc hội nghị chuyên môn để giáo viên có điều kiện trao đổi chuyên môn và học hỏi kinh nghiệm.

            - Cần sớm hỗ trợ thêm về thiết bị dạy học, công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

            - Cần có kế hoạch và tạo điều kiện thuận lợi cho những GV có cơ hội học thêm và sau đại học.

2. Đối với BGH Nhà trường:

            - Tăng cường dự giờ, thăm lớp, kiểm tra việc áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học của giáo viên, kịp thời chấn chỉnh phương pháp và nền nếp dạy học.

            - Có kế hoạch dạy giãn tiết cho các lớp có học sinh là người dân tộc thiểu số để nâng cao chất lượng bộ môn.

3. Đối với giáo viên bộ môn:

            - Cần đầu tư nghiên cứu, không ngừng đổi mới phương pháp; tăng cường làm và sử dụng đồ dùng dạy học.

            - Tăng cường dự giờ thăm lớp, tra cứu kiến thức, tiến đến áp dụng công nghệ thông tin, đồ dùng dạy học trong dạy học vào thời gian đến.

            Trên đây là kế hoạch nhiệm vụ năm học 2011-2012 của tổ chuyên môn Ngữ văn, trường THPT Nguyễn Du.                                               

 

PHÊ DUYỆT

(Hiệu trưởng ký tên, đóng dấu)

 

 

 

TỔ TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Bách Sa

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

TRỰC TUYẾN

Hiện có 3 khách Trực tuyến

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay121
mod_vvisit_counterHôm qua164
mod_vvisit_counterTuần này535
mod_vvisit_counterTuần trước1217
mod_vvisit_counterTháng này14892
mod_vvisit_counterTháng trước15896
mod_vvisit_counterTất cả1051702

Hình ảnh

JA slide show