Thursday, Sep 18th

Last update07:11:48 AM GMT

Định hướng xây dựng kế hoạch chuyên môn-Xây dựng TKB-Phân công chuyên môn-Định hướng dự giờ

A.QUI TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN CỦA TRƯỜNG.

I.Các bước trong tiến trình xây dựng kế hoạch.

Bước 1:Điều tra cơ bản, xác định tình hình đầu năm

-Tình hình đội ngũ giáo viên

            +Số lượng giáo viên.

            +Cơ cấu giáo viên cho các bộ môn

            +Chất lượng giáo giên, trình độ tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ.

-Tình hình học sinh.

            +Số lượng học sinh toàn trường.

            +Chất lượng học sinh: thể hiện qua kết quả năm học trước, kết quả tuyển sinh đầu vào, kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm.

            +Phân bố các khối lớp, số lượng lớp học trên khối, số lượng học sinh trên lớp…

            +Trình độ học sinh ở từng bộ môn.

-Điều kiện phục vụ dạy học.

            +SGK, SGV, Sách tham khảo cho giáo viên và học sinh.

            +Thiết bị dạy học cho từng bộ môn, số lượng thiếu hay thừa.

-Sự hỗ trợ của lực lượng ngoài nhà trường: kinh phí, tài liệu…

Bước 2: Phân tích tình hình và xác định mục tiêu cho năm học.

-Mục tiêu là kết quả mong muốn cho năm học mới. Để thực hiện mục tiêu đó phải có biện pháp chỉ đạo hoạt động dạy của GV và hoạt động học của học sinh.

Bước 3: Dự thảo kế hoạch

Bước 4: Thảo luận, góp ý, điều chỉnh nếu cần thiết.

Bước 5: Phê duyệt của Hiệu trưởng.

II.Nội dung cơ bản của kế hoạch chuyên môn.

1.Nêu thực trạng

-Điểm mạnh(S): Bên trong nhà trường

-Điểm yếu(W): Bên trong nhà trường

-Thuận lợi, thời cơ(O): Bên ngoài nhà trường

-Khó khăn, thách thức(T): Bên ngoài nhà trường

*Nêu thực trạng: dựa trên nguyên tắt phân tích SWOT

2.Qui mô phát triển trường, lớp trong nhà trường.

3.Mục tiêu của hoạt động dạy học trong năm học mới của đơn vị.

4.Nhiệm vụ trọng tâm trong chuyên môn trong năm học.

5.Nhiệm vụ cụ thể và biện pháp quản lý của Hiệu trưởng.

B.XÂY DỰNG THỜI KHÓA BIỂU

1.Những căn cứ xây dựng TKB

-Kế hoạch  chuyên môn của trường.

-Bản PCCM của nhà trường.

-Phân phối chương trình các môn học.

-Số lượng phòng học, thiết bị dạy học…

-Thời gian học tập trong ngày.

2.Các yêu cầu của TKB.

-Sắp xếp các giờ học phù hợp với đặc điểm lứa tuổi học sinh. Theo nghiên cứu khoa học thì HS nhận thức tốt nhất trong thời gian từ 8h-9h30 sáng và từ 2-4h chiều trong ngày.(Đặt lợi ích của học sinh lên trên hết)

-Duy trì mức độ cao nhất khả năng lao động của người giáo viên và học sinh trong cả năm học. Vì thế phải xen kẽ các môn học.

-Chú ý tính ổn định của TKB.

-Quan tâm đến hoàn cảnh giáo viên

C.XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

Kế hoạch chuyên môn của tổ chuyên môn có hai loại kế hoạch:

-Kế hoạch chuyên môn của năm học (Công tác của toàn thể các thành viên trong tổ)

-Kế hoạch dạy học(Dựa theo Phân phối chương trình)

1.Yêu cầu của kế hoạch chuyên môn

-Phù hợp với mục tiêu, phương hướng của kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên môn của trường.

-Thể hiện tính đặc thù của bộ môn, tổ chuyên môn.

2.Nội dung cơ bản của kế hoạch chuyên môn.

-Đặc điểm tình hình: Điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức.

-Các mục tiêu (Định tính và định lượng)

-Các nhiệm vụ cụ thể được giao.

-Biện pháp quản lý cụ thể của tổ chuyên môn.

            +Quản lý hoạt động dạy học của Giáo viên.

            +Quản lý hoạt động học của học sinh.

            +Xây dựng cá điều kiện dạy học của tổ chuyên môn.

            +Phối hợp với các lược lượng khác trong trường: Đoàn thanh niên, các tổ chuyên môn khác.

3.Cách trình bày kế hoạch chuyên môn

a.Phương án 1: Theo kết cấu 4 phần với 7 nội dung.

*Phần 1:

            -Nêu thực trạng của tổ chuyên môn.

            -Các biện pháp đã thực hiện thành công trong năm học trước, những biện pháp cần cải tiến trong năm học mới.

*Phần 2: Các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm học. Trả lời các câu hỏi sau:

                        +Làm gì?

                        +Ai làm?

                        +Làm vào lúc nào?

*Phần 3: Các biện pháp để thực hiện nhiệm vụ trong năm học mới. Trả lời các câu hỏi sau:

                        +Làm như thế nào?

                        +Làm bằng cách nào?

                        +Làm với mức độ nào?

*Phần 4: Các chỉ tiêu và cách thức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch

b.Phương án 2: Kế hoạch theo đầu công việc

TT

Nội dung công việc

Yêu cầu và chỉ tiêu

Biện pháp

Thời gian

Phân công

Điều chỉnh

1

2

n

c.Phương án 3: Theo tiến trình thời gian

Thời gian

Nội dung công việc

Yêu cầu và chỉ tiêu

Biện pháp

Phân công

Điều chỉnh

Từ… đến….

Từ… đến….

d.Kế hoạch theo biểu đồ

Các hoạt động và nội dung công việc

THỜI GIAN THỰC HIỆN (Tháng)

Phân công

9

10

11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

1.HĐ 1

1.1.Công việc 1

1.2. Công việc 2

D.PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY CHO GIÁO VIÊN

1.Một số nội dung cần xem xét trước khi phân công chuyên môn

-Yêu cầu của việc giảng dạy

-Năng lực, sở trường của giáo viên

-Thâm niên nghề nghiệp, kinh nghiệm của giáo viên

-Trình độ đào tạo.

-Hoàng cảnh và nguyện vọng của giáo viên.

2.Một số hình thức phân công.

-Phân công dạy đuổi

-Phân công chuyên sâu

-Phân công theo phân môn (chuyên một phân môn trong môn học nhiều phân môn)

-Phân công hỗn hợp

Hình thức PC

Ưu điểm

Nhược điểm

Chuyên sâu, chuyên khối lớp

-GV nắm vững nội dung, chương trình của khối lớp.

-GV có kinh nghiệm chuyên sâu về khối lớp đó.

-Thời gian đầu tư cho thời gian soạn bài, chuẩn bị bài ít.

-GV hiểu rõ tâm sinh lý lứa tuổi của khối lớp.

-GV không nắm vững nội dung chương trình toàn cấp học.

-Khó trong bố trí dạy thay, trong đóng góp ý kiến cho giờ dạy khi tham gia dự giờ.

-GV có tính chủ quan trong dạy học…

Phân công dạy đuổi

-GV hiểu rõ tâm sinh lý học sinh.

-GV nắm vững toàn bộ nội dung, chương trình toàn cấp học.

-Tạo mối quan hệ gần gũi giữa giáo viên và học sinh.

-Dễ phân công chuyên môn, thuận lợi trong dự giờ góp ý.

-Dễ khoán chất lượng cho giáo viên…

-GV mất nhiều thời gian cho việc chuẩn bị bài trước khi lên lớp.

-GV có thể không chuyên sâu về chuyên môn.

-Có thể dẫn đến sự nhàm chán của học sinh trong quá trình học tập…

Phân công dạy hơn một khối lớp

-GV nắm vững nội dung, chương trình nhiều khối lớp.

-GV có thể cũng cố, nâng cao chất lượng, kiến thức cho học sinh.

-Thuận lợi cho việc phân công chuyên môn, dạy thay, dự giờ góp ý…

-Mất nhiều thời gian cho việc chuẩn bị bài của giáo viên.

-Ít thời gian cho việc nghiên cứu chuyên sâu của giáo viên.

3.Cách thức phân công chuyên môn

Phân tích tình hình học tập của HS->Xác định yêu cầu đối với giáo viên->Đánh giá trình độ năng lực giáo viên->Xác định lớp dạy cho GV

4.Yêu cầu của Phân công chuyên môn

-Đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh

-Đảm bảo thực hiện có chất lượng chương trình dạy học.

-Đảm bảo kèm cặp, giúp đỡ lẫn nhau trong chuyên môn cho giáo viên trong từng tổ chuyên môn.

-Đảm bảo đúng giờ theo tiêu chuẩn của giáo viên.

5.Qui trình phân công chuyên môn

*Xây dựng thống nhất tiêu chí phân công, quán triệt đến toàn thể CB-GV

a.Cách 1: Từ trên xuống:

-P.Hiệu trưởng chuyên môn dự kiến PCCM-> Tổ chuyên môn thảo luận, đóng góp ý kiến-> hoàn chỉnh->Hiệu trưởng phê duyệt kết quả PCCM

b.Cách 2:Từ dưới lên

-Dựa trên tiêu chí phân công. TTCM tổ chức cho GV đăng ký giảng dạy->P.hiệu trưởng chuyên môn xem xét, điều chỉnh->trình Hiệu trưởng phê duyệt kết quả PCCM.

E.DỰ GIỜ

1.Các loại hình dự giờ.

Loại hình

Dự giờ kiểm tra

Dự giờ thao giảng

Dự giờ dạy giỏi

Dự giờ rút kinh nghiệm

Mục tiêu

Đánh giá tay nghề giáo viên

Trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, thử nghiệm phương pháp mới

Lựa chọn giáo viên dạy giỏi

Học tập kinh nghiệm lẫn nhau

Cách tổ chức

Thành lập BKT;

Lên kế hoạch

Xây dựng chủ đề thảo giảng

Thành lập BTC;

Xây dựng chuẩn

Tự bố trí

Người dạy

Giáo viên được kiểm tra

Giáo viên được chọn

Giáo viên đăng ký dự thi

Giáo viên

Người dự

HT; P.HT

Toàn thể GV

Ban giám khảo

Giáo viên

Kết luận sau dự giờ

Đánh giá, xếp loại tay nghề

Rút ra thành công và chưa thành công để rút kinh nghiệm

Quyết định công nhận danh hiệu GV giỏi

Giáo viên dạy và dự rút kinh nghiệm lẫn nhau

2.Hình thức dự giờ

-Theo kế hoạch

-Đột xuất: nhằm xác định hoạt động giảng dạy của giáo viên trong điều kiện bình thường nhất. Từ đó có cách điều chỉnh.

-Dự giờ theo đề tài: dự theo chương, phần … nhằm xác định mặt mạnh, yếu của giáo viên.

-Dự giờ song song: Tổ chức cho nhiều giáo viên dạy cùng nội dung. Từ đó có sự so sánh giữa các giáo viên trên cùng một nội dung.

-Dự giờ phức hợp: dự nhiều giáo viên khác nhau trên cùng một đối tượng học sinh. Từ đó có đánh giá.

Tác giả bài viết: Bùi văn khoaTin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

TRỰC TUYẾN

Hiện có 5 khách Trực tuyến

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay136
mod_vvisit_counterHôm qua318
mod_vvisit_counterTuần này454
mod_vvisit_counterTuần trước8077
mod_vvisit_counterTháng này13882
mod_vvisit_counterTháng trước15896
mod_vvisit_counterTất cả1050692

Hình ảnh

JA slide show