Đăng nhậpHọc tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CUỘC VẬN ĐỘNG

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

NĂM HỌC 2010-2011

Thực hiện hướng dẫn của Bộ giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Kon Tum;

Trường THPT Đăk Hà xây dựng kế hoạch triển khai cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm học 2010-2011 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tiếp tục nghiên cứu sâu sắc hơn nội dung tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ.

Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đưa cuộc vận động đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động chuyển từ học tập sang làm theo, tuyên truyền giới thiệu những tấm gương người tốt, việc tốt, những tập thể và cá nhân điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Tổ chức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập, nghiên cứu chuyên đề: Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh," là đạo đức, là văn minh"

Nhà trường phối hợp với Ban Tuyên giáo huyện uỷ tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt chuyên đề. Thời gian tiến hành: một buổi.

Sau học tập, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện sổ tu dưỡng (theo mẫu). Các tập thể lớp học sinh thực hiện theo mẫu tự soạn của Ban chỉ đạo nhà trường. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tập thể lớp viết bảng đăng ký làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Nội dung đăng ký phải cụ thể về công việc và thời gian thực hiện. Hàng tháng, tổ chức sinh hoạt theo tổ, ban, đoàn thể, tập thể lớp đánh giá, góp ý bảng đăng ký của mỗi cá nhân và chương trình, kế hoạch thực hiện của nhà trường.

2. Tổ chức gặp mặt, giao lưu, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm để biểu dương các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ban chỉ đạo của nhà trường phát hiện những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức hội nghị biểu dương gồm 3 nội dung: báo cáo điển hình, trao đổi kinh nghiệm các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc làm theo tấm gương của Bác. Thời gian thực hiện từ ngày phổ biến kế hoạch đến cuối năm.

Ban chỉ đạo nhà trường tổ chức hội nghị biểu dương vào đầu tháng 11/2010.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Ban Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tuyên truyền về cuộc vận động gắn với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sinh nhật Bác. Nhà trường tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hưởng ứng cuộc vận động sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

2. Ban Chỉ đạo chọn các tập thể sau thực hiện điểm cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm học 2010– 2011:

- Tổ văn

- Đoàn thanh niên

- Tổ Toán

- Tổ lịch Sử

- Chi đoàn các lớp: 12A1. 11A3, 10A1.

Các tập thể được phân công chỉ đạo điểm: lên kế hoạch làm việc định kỳ hàng quí nhằm kịp thời phát hiện những kinh nghiệm hay, báo cáo với Ban Chỉ đạo để triển khai nhân rộng.

Tổ trưởng, Bí thư chi đoàn các lớp định kỳ sơ kết công tác chỉ đạo điểm và báo cáo kịp thời về Ban Chỉ đạo những kinh nghiệm hay, cách làm tốt và triển khai chặt chẽ kế hoạch thực hiện Cuộc vận động năm 2010-2011.

3. Ban Chỉ đạo tổ chức kiểm tra thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm học 2010 – 2011 định kỳ 2 lần trong năm: tháng 11/2010 và tháng 05/2011 (Lịch kiểm tra sẽ thông báo cụ thể sau).

4. Tổ chức thực hiện Tổng kết cuộc vận động năm học 2010 - 2011:

Ban chỉ đạo tổ chức tổng kết thực hiện cuộc vận động năm học 2010– 2011 vào cuối tháng 05/2011. Trong tổng kết có bình chọn các tập thể, cá nhân (cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh) tiêu biểu, gương mẫu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban chỉ đạo sẽ bình chọn để phổ biến nhân rộng.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh của Trường THPT Đăk Hà năm học 2010-2011.